#عادت
 • فواید خواب کافی

  فواید خواب کافی    خواب کافی و درست یکی از مواردی است که به سلامتی، نشاط، شادابی و کارایی ما در امور زندگ ...

  فواید خواب کافی    خواب کافی و درست یکی از مواردی است که به سلامتی، نشاط، شادابی و کارایی ما در امور زندگی و کار کمک زیادی می کند. اگر ما در خواب شبانه با مسئله مواجه باشیم صبح به راحتی نمی توانیم از ...

  بیشتر بخوانید
 • تغییر و ایجاد عادت

     سلام دوست من در نوشته عادت مثبت راجع به این صحبت شد که همه دستاوردهای ما نتیجه انتخاب‌ها و اقدامات کوچ ...

     سلام دوست من در نوشته عادت مثبت راجع به این صحبت شد که همه دستاوردهای ما نتیجه انتخاب‌ها و اقدامات کوچکمان است پس با تغییر این انتخاب‌ها می‌توانیم باقدرتی باورنکردنی فرمان زندگی‌مان را در دست بگیری ...

  بیشتر بخوانید
 • نه بگویید!

    نه گفتن    سلام دوست من در نوشته دوباره فکر3 راجع به عادت به نه گفتن صحبت شد. نه گفتن به مسائلی که شما ...

    نه گفتن    سلام دوست من در نوشته دوباره فکر3 راجع به عادت به نه گفتن صحبت شد. نه گفتن به مسائلی که شما را از موفقیت باز می دارد امری ضروری و مهم است، هنگامی که مهارت نه گفتن را در خود پرورش دهید باع ...

  بیشتر بخوانید
 • جملات مثبت

     تمرین 2 برای داشتن و ساختن یک زندگی موفق بیان کردن جملات مثبت، موثر و واقعی است. دوست من به یاد بسپار ...

     تمرین 2 برای داشتن و ساختن یک زندگی موفق بیان کردن جملات مثبت، موثر و واقعی است. دوست من به یاد بسپار که جملاتی که بر زبان می آوری چه مثبت و چه منفی هر کدام را باور داشته باشی همان را بدست می آوری ...

  بیشتر بخوانید
 • زندگی موفق

     سلام دوست من در دو مقاله قبل تمرینات جادویی و جادوی صبح راجع به این صحبت شد که چرا بیدار شدن در صبح با ...

     سلام دوست من در دو مقاله قبل تمرینات جادویی و جادوی صبح راجع به این صحبت شد که چرا بیدار شدن در صبح باعث موفقیت ما می شود و در ادامه به تمرینات جادویی می رسیم که با انجام دادن آنها می توانید نشاط، ...

  بیشتر بخوانید
 • انتخاب

  انتخاب‌های ما    دوست من همه ما هنگامی‌که پا به دنیا می‌گذاریم شرایط یکسانی داریم برهنه، ترسیده و ناآگاه. ...

  انتخاب‌های ما    دوست من همه ما هنگامی‌که پا به دنیا می‌گذاریم شرایط یکسانی داریم برهنه، ترسیده و ناآگاه. اما در طول مسیر زندگی انتخاب‌های ما هستند که سرنوشت ما را تشکیل می‌دهند. هر چیزی که در زندگی‌م ...

  بیشتر بخوانید