#سمیرابراهوئی
 • هنرمندانه بقاپید1

  هنرمندانه بقاپید    سلام دوست من در این مقاله می خواهم با شما راجع به 5 چیزی که هیچ کس درباره‌ی خلاق بودن ...

  هنرمندانه بقاپید    سلام دوست من در این مقاله می خواهم با شما راجع به 5 چیزی که هیچ کس درباره‌ی خلاق بودن به شما نخواهد گفت، صحبت کنم و در مقاله بعد راجع به 5 مورد دیگر، که در مجموع 10 کارهایی که می ت ...

  بیشتر بخوانید
 • سخنرانی در جمع

  سخنرانی در جمع عموم    سلام دوست من سخنرانی اصولی دارد که در مقاله مخاطب ما نیز به آن پرداختیم. در اینجا ...

  سخنرانی در جمع عموم    سلام دوست من سخنرانی اصولی دارد که در مقاله مخاطب ما نیز به آن پرداختیم. در اینجا می خواهم راجع به سخنرانی در جمع صحبت کنم. سخنرانی در جمع عمومی نیز اصولی دارد: درباره چیزی صحبت ...

  بیشتر بخوانید
 • بهبود عملکرد ذهن

  تأثیرات   سلام به شما دوست خوبم همه ما در ارتباطات خودمون با سه مورد که روی ما اثر می گذارد روبرو هستیم: ...

  تأثیرات   سلام به شما دوست خوبم همه ما در ارتباطات خودمون با سه مورد که روی ما اثر می گذارد روبرو هستیم: ورودی، ارتباط‌ و محیط که هر کدام را با هم بررسی می کنیم. ورودی‌ها    به نظرتون اگر به ورودی مغز ...

  بیشتر بخوانید
 • شروع انفجاری

  شکل دادن به سخنرانی    سخنرانی 4 مرحله دارد نسخه‌ای که آماده کردید. نسخه‌ای که ارائه می‌دهید. نسخه‌ا ...

  شکل دادن به سخنرانی    سخنرانی 4 مرحله دارد نسخه‌ای که آماده کردید. نسخه‌ای که ارائه می‌دهید. نسخه‌ای که در روزنامه‌ها چاپ می‌شود. و آنچه آرزو می‌کردید که‌ای کاش ارائه کرده بودید. آماده کردن سخنر ...

  بیشتر بخوانید
 • تغییر و ایجاد عادت

     سلام دوست من در نوشته عادت مثبت راجع به این صحبت شد که همه دستاوردهای ما نتیجه انتخاب‌ها و اقدامات کوچ ...

     سلام دوست من در نوشته عادت مثبت راجع به این صحبت شد که همه دستاوردهای ما نتیجه انتخاب‌ها و اقدامات کوچکمان است پس با تغییر این انتخاب‌ها می‌توانیم باقدرتی باورنکردنی فرمان زندگی‌مان را در دست بگیری ...

  بیشتر بخوانید
 • MBTI

  رمز گشایی از گوهر درونی    وقتی به اطرافم نگاه می‌کنم و افرادی را که هر روزه یا هر چند وقت یک‌بار با آنها ...

  رمز گشایی از گوهر درونی    وقتی به اطرافم نگاه می‌کنم و افرادی را که هر روزه یا هر چند وقت یک‌بار با آنها در ارتباط هستم مشاهده می‌کنم که بعضی از افراد با همدیگر ارتباط بهتری برقرار می‌کنند و برخی از ...

  بیشتر بخوانید
 • ارتباط برقرار کردن

  ایجاد ارتباط موثر با دیگران    ارتباط به معنای برخوردهای متفاوت با اشخاص متفاوت است، اما بعضی از مردم در ...

  ایجاد ارتباط موثر با دیگران    ارتباط به معنای برخوردهای متفاوت با اشخاص متفاوت است، اما بعضی از مردم در این زمینه دچار گرفتاریهایی میشوند، علت اصلی گرفتاریهای آنها در برقراری ارتباط با یکدیگر، این اس ...

  بیشتر بخوانید