#سحر_خیزی
 • جملات مثبت

     تمرین 2 برای داشتن و ساختن یک زندگی موفق بیان کردن جملات مثبت، موثر و واقعی است. دوست من به یاد بسپار ...

     تمرین 2 برای داشتن و ساختن یک زندگی موفق بیان کردن جملات مثبت، موثر و واقعی است. دوست من به یاد بسپار که جملاتی که بر زبان می آوری چه مثبت و چه منفی هر کدام را باور داشته باشی همان را بدست می آوری ...

  بیشتر بخوانید
 • زندگی موفق

     سلام دوست من در دو مقاله قبل تمرینات جادویی و جادوی صبح راجع به این صحبت شد که چرا بیدار شدن در صبح با ...

     سلام دوست من در دو مقاله قبل تمرینات جادویی و جادوی صبح راجع به این صحبت شد که چرا بیدار شدن در صبح باعث موفقیت ما می شود و در ادامه به تمرینات جادویی می رسیم که با انجام دادن آنها می توانید نشاط، ...

  بیشتر بخوانید
 • صبح جادویی

  راهبرد بیدارباش پنج‌دقیقه‌ای    سلام دوستان من در مقاله قبل (تمرینات جادویی) راجع به این موضوع صحبت شد که ...

  راهبرد بیدارباش پنج‌دقیقه‌ای    سلام دوستان من در مقاله قبل (تمرینات جادویی) راجع به این موضوع صحبت شد که صبح می تواند آغازی برای موفقیت باشید و حال برنامه ای فوق العاده را برای بیدارباش اجرا کنید. فق ...

  بیشتر بخوانید
 • تمرینات جادویی

  برای پیشرفت سریع تجارت و زندگیتان، ابتدا باید خودتان پیشرفت کنید.    دوستان من آیا تا به حال به این فکر ک ...

  برای پیشرفت سریع تجارت و زندگیتان، ابتدا باید خودتان پیشرفت کنید.    دوستان من آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا برنامه صبحگاهی این‌قدر مهم است؟ چرا برنامه شبانه و بعدازظهر این‌قدر اهمیت ندارد؟ ...

  بیشتر بخوانید