آخرین مطالب

هنرمندانه بقاپید1

هنرمندانه بقاپید1
هنرمندانه بقاپید    سلام دوست من در این مقاله می خواهم با شما راجع به 5 چیزی که هیچ کس درباره‌ی خلاق بودن به شما نخواهد گفت، صحبت کنم و در مقاله بعد راجع به 5 مورد دیگر،...
بیشتر بخوانید

زبان بدن در سخنرانی

زبان بدن در سخنرانی
وضعیت بدن، زبان بدن و حرکت بدن    سلام دوست من در مقاله های گذشته راجع به سخنرانی در جمع، یادداشت در سخنرانی، چاشنی سخنرانی و… صحبت شد. اما رعایت تمامی اصول سخنرانی...
بیشتر بخوانید

سخنرانی در جمع

سخنرانی در جمع
سخنرانی در جمع عموم    سلام دوست من سخنرانی اصولی دارد که در مقاله مخاطب ما نیز به آن پرداختیم. در اینجا می خواهم راجع به سخنرانی در جمع صحبت کنم. سخنرانی در جمع عمومی نی...
بیشتر بخوانید