سلام سمیرا براهوئی هستم. هدفم از سایت فن بیان خوب ارائه مطالبی است که باعث بشه با داشتن فن بیانی خوب و شناخت همدیگر، پرقدرت و موثر در جامعه ظاهر شویم و بتوانیم در این عصر ارتباطات، بهترین روابط را در محل کار، زندگی و جامعه برقرار کنیم. هر روز بهترین خود باشیم.

مقاله41
  • قصه آدم‌های استثنایی2

        در مقاله قبل قصه آدم های استثنایی سن و ماه تولد افراد موفق بررسی که آیا در موفقیت آن ها تاثیر دا ...

  • قصه آدم‌های استثنایی

         می دونید قصه آدم‌های استثنایی چیه؟   راز موفقیت در کار و زندگی تلاش کردن است. برای موفقیت باید ...

  • هنرمندانه بقاپید2

    هنرمندانه بقاپید    سلام دوست من در مقاله قبل هنرمندانه بقاپید1 با شما راجع به 5 چیزی که هیچ کس دربا ...

  • هنرمندانه بقاپید1

    هنرمندانه بقاپید    سلام دوست من در این مقاله می خواهم با شما راجع به 5 چیزی که هیچ کس درباره‌ی خلاق ...

  • زبان بدن در سخنرانی

    وضعیت بدن، زبان بدن و حرکت بدن    سلام دوست من در مقاله های گذشته راجع به سخنرانی در جمع، یادداشت در ...

  • سخنرانی در جمع

    سخنرانی در جمع عموم    سلام دوست من سخنرانی اصولی دارد که در مقاله مخاطب ما نیز به آن پرداختیم. در ا ...

  • فواید خواب کافی

    فواید خواب کافی    خواب کافی و درست یکی از مواردی است که به سلامتی، نشاط، شادابی و کارایی ما در امور ...

  • وسایل کمکی دیداری

    استفاده‌ی اثربخش از وسایل کمکی دیداری        سلام به شما، گاهی کلمات به‌تنهایی می‌توانند ب ...

  • یادداشت در سخنرانی

    استفاده از متن و یادداشت      دوست خوبم راجع به سخنرانی و سخنران خوب در نوشته های قبل صحبت شد. ...

  • بهبود عملکرد ذهن

    تأثیرات   سلام به شما دوست خوبم همه ما در ارتباطات خودمون با سه مورد که روی ما اثر می گذارد روبرو هس ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده